Grafi odvisnosti cene seksa s prostitutko od različnih spremenljivk

Pearsonovi korelacijski koeficienti za ceno:

Zajem podatkov iz portala Sloescort 13.3.2019